dissabte, 25 d’octubre del 2008

Crònica de Sarrià - Presentació

Durant el Nadal de l’any 2002 va sortir al carrer el primer llibre de la col·lecció “Històries de Sarrià”. El primer títol el vam dedicar a L’Annexió de Sarrià a Barcelona” i el resultat de l’aventura va ser força positiu. D’ençà d’aquell primer títol, cinc han estat els llibres que de manera regular han anat apareixent a les llibreries de Sarrià, i molts d’ells també a llibreries i papereries de Gràcia, d’Horta i de Barcelona en general. Sens dubte que l’interès per a Sarrià, per part dels sarrianencs de soca-rel o dels que hi viuen, per la d’aquells que no hi són ara, però hi tenen familiars o hi han viscut, o simplement per a molts barcelonins és considerable.
Cinc anys després d’encetar aquell projecte editorial, us presentem una nova iniciativa, aquest cop en format de revista i de periodicitat trimestral, que vol acabar d’oferir-vos més pinzellades de la rica història local.
La nostra història, des dels orígens de la població fins als importants esdeveniments de tota mena produïts també en els darrers 30 anys, serà l’eix central de Crònica de Sarrià. No pot ser d’altra manera tenint en compte que són les nostres arrels allò que ens interessa i que també són el principal fonament que ens permet poder parlar de l’actualitat, d’aquelles qüestions que estan estretament lligades amb els temps prèterits i condicionats per ells.
Ho farem inicialment mitjançant un petit grup de sarrianencs, en fase de creació i creixement i obert a les propostes que ens siguin presentades, en el qual persones com en Narcís Rucabado, prolífic col·laborador en diverses revistes locals, i Antoni Mañé, responsable de l’Arxiu Històric del Centre Excursionista Els Blaus i del butlletí d’aquesta entitat, tindran un protagonisme i una presència important. Val a dir que amb el mateix esperit que en la col·lecció de llibres Històries de Sarrià, el suport d’entitats com el Centre Excursionista Els Blaus i l’AV de Sarrià també ens acomboien en la iniciativa amb el seu reconeixement i la seva presència simbòlica.
Crònica de Sarrià servirà també per parlar de la ciutat, de la seva evolució, del seu urbanisme, de la seva arquitectura i de la seva constant transformació.
Fa uns dies, un dels diaris de més difusió de Barcelona, La Vanguardia, dedicava un ampli reportatge -i també un breu editorial - per parlar i denunciar els efectes negatius que ocasionen els canvis radicals del nostre paisatge. Sociòlegs, psicòlegs i urbanistes, entre d’altres experts, opinaven sobre les repercussions que tenen aquests canvis sobre qui ha vist, en poc temps, com el seu entorn pateix transformacions vertiginoses i degradants.
Tot i que el reportatge es referia especialment en el paisatge natural, també interpretem i creiem que aquests efectes nocius per a la salut i l’estat d’ànim de les persones són, com a mínim, idèntics quan la modificació s’aplica en el paisatge urbà.
Celebrem que mitjançant la denúncia del perill que suposa la degradació sistemàtica del paisatge natural, puguem relacionar, per simple sentit comú, un problema que es pateix també a Barcelona des de fa molts anys. Un problema que també es pot resoldre, com ho han fet i encara ho fan als països de l’Europa avançada i culta, sobretot a través d’una aplicació més social i cutural de l’urbanisme i de l’arquitectura i amb una aposta valenta, decidida i també proteccionista dels qui han d’organtizar el territori i les seves ciutats i viles.
Per acabar, volem anunciar que Crònica de Sarrià també recollirà de forma molt resumida, els esdeveniments més importants que s’hagin produït al nostre terme històric en el decurs de cada darrer trimestre. De tal manera que periòdicament, en finalitzar les entregues i relligar les revistes amb les tapes que també hem previst facilitar, les notícies més recents de Sarrià esdevindran amb el temps la història resumida de la nostra població.